BUDYNKI MODERNIZOWANE - stare budynki zmodernizowane, unowoczesnione itp.

Strona Ambasada Francji Ambasada Francji
Strona Plac 3 Krzyży Budynek Biurowy Plac Trzech Krzyży
Strona Plac Zbawiciela
Budynek Biurowy Plac Zbawiciela